Tarostrade.com

Gebruiksvoorwaarden

 

Taros Trade BG LTD

VAT BG160121185

Nestor Abadjiev 59, Plovdiv 4000, Bulgaria

 

U kunt uw aankoop binnen 14 dagen na de datum van ontvangst aan ons terug retourneren in de oorspronkelijke staat, met alle afdichtingen, krimpfolie, kartonnen verpakkingen en stickers intact. Wij zullen in dit geval een volledige terugbetaling doen exclusief de verzendkosten. Over elk onderdeel dat u na 14 dagen .

Deze voorwaarden en condities vormen de basis waarop u ons en onze website kunt bezoeken. Lees ze aandachtig door; ze bevatten alle belangrijke informatie.

Algemene voorwaarden

Deze site wordt beheerd en is eigendom van Taros Trade BG LTD. Als u vragen heeft over deze voorwaarden of indien u opmerkingen of klachten heeft over onze website, kunt u contact opnemen met ons op info@tarostrade.com of +359885 608 501.

 

1. Het contract tussen ons

We moeten de gehele betaling voor de goederen die u bestelt heeft hebben ontvangen, voordat uw bestelling kan worden geaccepteerd. [Zodra de betaling door ons is ontvangen, zullen wij dit bevestigen door het versturen van een bevestigings e-mail opgegeven op het bestellingsformulier] (of) [Uw betaling van de prijs voor de goederen verklaart een aanbod van uw kant om de goederen te kopen. Dit aanbod zal worden aanvaard door middel van het verzenden van een e-mail waarin staat dat de goederen zijn verzonden naar u]. Het accepteren van uw bestelling leidt tot een juridisch bindende overeenkomst tussen ons.

2. Eigendom van rechten

Alle rechten op deze website, waaronder het auteursrecht, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Taros Trade BG LTD. Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, met inbegrip van het maken van een kopie of het geheel of gedeeltijk opslaan ervan, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik, is zonder onze toestemming verboden. U mag geen veranderingen aanbrengen, niet distribuëren en niets herposten van deze website voor geen enkel doel.

3. Juistheid van de inhoud

Wij hebben zorg besteed aan de voorbereiding van de inhoud van deze website, in het bijzonder om u te kunnen verzekeren dat de vermelde prijzen ook daadwerkelijk correct zijn op het moment van publicatie en dat alle goederen zo volledig mogelijk beschreven zijn. Echter, bestellingen zullen alleen geaccepteerd worden als er geen materiële fouten in de omschrijving van de goederen zit of hun prijzen zoals aangegeven en geadverteerd op deze website. Alle vermelde gewichten, afmetingen en capaciteiten van de goederen zijn een schatting.

4. Schade aan uw computer

Wij proberen ervoor te zorgen dat deze website vrij is van virussen of defecten. Echter, kunnen wij u niet garanderen dat gebruik van deze website of websites die via onze site toegankelijk zijn geen schade aan uw computer veroorzaken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u  beschikt over de juiste apparatuur om de website te gebruiken. Behalve in geval van nalatigheid van onze kant, zullen wij voor niemand aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die kan ontstaan ​​zijn door computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website.

 

 

 

5. Beschikbaarheid

Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie en beschikbaarheid. Als de goederen die u besteld heeft niet uit voorraad leverbaar zijn, zullen wij contact met u opnemen per e-mail of telefoon (als u ons die informatie gegeven hebt). U heeft de mogelijkheid ofwel te wachten tot het item uit voorraad leverbaar is of uw bestelling alsnog te annuleren.

 

6. Fouten bij het bestellen

U bent in staat om fouten op uw bestelling te corrigeren tot het moment waarop u op 'verzenden' klikt tijdens het bestelproces.

7. Prijs

De prijzen die u dient te betalen voor goederen die u bestelt heeft, zijn duidelijk vermeld op onze website. Alle prijzen zijn inclusief BTW (de huidige tarieven) en zijn correct op het moment van het invoeren van gegevens.

Als het niet mogelijk is om uw bestelling van de specifieke en omschreven producten te aanvaarden tegen de aangegeven prijs, zullen wij u informeren via e-mail en kunnen wij u de goederen van de specificatie en omschrijving aan u te koop bieden tegen een nieuw bedrag vermeld in de e-mail en zal de periode worden bepaald waarin dit nieuwe aanbod geldig blijft.

8. Betalingsvoorwaarden

Wij zullen na ontvangst van uw bestelling het bedrag van uw credit-account halen, tenzij de levering niet binnen 30 dagen kan worden voldaan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een levering wordt vertraagd, omdat u ons niet de juiste betalingsgegevens heeft verstuurd. Als het niet mogelijk is om de volledige betaling van de goederen te verkrijgen van uw account, dan kunnen wij direct het contract annuleren en/of alle verdere leveringen aan u te staken. Dit heeft geen invloed op andere rechten die we kunnen hebben.

 9. Verzendkosten

Verzendkosten variëren afhankelijk van het soort goederen en kan onder geen beding worden terugbetaald.

 

10. Levering

10.1 Onze verzendkosten zijn uiteengezet voor ieder item op onze website.

10.2 U kan worden verplicht om extra te betalen voor een levering en levering naar bepaalde locaties is wellicht niet mogelijk.

 10.3 Wij zullen de goederen leveren op het adres dat u heeft opgegeven in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres compleet juist is. Geeft u alstublieft precies aan waar u zou willen dat de goederen bezorgd worden als u op het moment van de levering niet thuis bent. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade aan de goederen zodra ze eenmaal zijn afgeleverd conform de leveringsinstructies (tenzij dit wordt veroorzaakt door onze eigen nalatigheid). We zullen streven om de goederen voor de afgesproken datum te leveren, echter deze levertijden bieden geen garantie. Indien de vertraging van de bezorging te wijten valt aan een oorzaak buiten onze redelijke controle, zal de levertijd worden verlengd met een redelijke termijn en zullen wij contact met u opnemen om deze herziende tijd met u af te spreken.

10.4 U wordt eigenaar van de goederen die u hebt besteld op het moment dat ze aan u geleverd zijn. Zodra de goederen bij u zijn geleverd is het uw risico bij verlies of vernietiging ervan en zijn wij hier niet meer aansprakelijk voor.

11. Risico-en eigendomsovergang

Risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over op u op het moment van levering aan u, of als u er niet in slaagt de levering binnen de afgesproken periode van levering te ontvangen. U zal alleen recht hebben op bezit van de goederen zodra ze succesvol zijn opgeleverd en wanneer we de betaling volledig hebben ontvangen.

 

12. Erkenning en acceptatie van uw bestelling

U zal ons uw e-mailadres moeten overhandigen en wij zullen u zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte brengen voor de ontvangst van uw bestelling en u vervolgens opnieuw te e-mailen voor om de details van uw bestelling te bevestigen. Een aanvaarding van uw bestelling zal plaatsvinden na het versturen van de bestelde goederen.

 

13. Annuleringsrechten

13.1 U heeft het wettelijke recht om uw bestelling binnen zeven dagen na ontvangst van uw goederen te annuleren (tenzij de goederen niet meer in hun oorspronkelijke staat zijn). U hoeft voor het annuleren van uw contract geen reden aan te dragen, noch zult u een boete hoeven te betalen. Echter, u moet ons wel op de hoogte stellen als u wenst uw contract te annuleren.

 13.2 U kunt uw contract niet annuleren als de goederen die u hebt besteld kranten of tijdschriften zijn of als u audio-of video-opnames of computersoftware reeds al uit de verzegelde verpakking hebt gehaald.

 13.3 Indien u de goederen hebt ontvangen voordat u uw contract heeft geannuleerd dan zal u de goederen terug moeten sturen naar ons contactadres op eigen kosten en risico [tenzij u onder clausule 13.2, geen recht heeft voor het annuleren van een bestelling]. Als u uw contract annuleert, maar we hebben de goederen reeds al verwerkt voor de levering, dan behoort u bij ontvangst de goederen niet uit te pakken en u moet de goederen zo snel mogelijk retourneren naar ons contactadres op eigen kosten en risico.

 13.4 Zodra u ons hebt meegedeeld dat u uw contract annuleert, zal het gehele bedrag dat van uw credit-card is afgeschreven zo spoedig mogelijk weer teruggestort worden: in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling, MITS de betrokken goederen worden geretourneerd door u en door ons ontvangen worden in de staat waarin ze zich bevonden toen wij ze u leverden. Als u de afgeleverde goederen niet retourneert of als u de kosten van de levering niet betaalt, zullen wij het recht hebben om de direct gemaakte kosten van het herstellen van de goederen af te trekken van het bedrag dat aan u teruggestort moet worden.

 

13.5 Een bedrag zal teruggestort worden voor de kosten verbonden aan het retourneren van defecte of onbevredigende goederen.

14. Annulering door ons

14.1 Wij behouden ons het recht om de overeenkomst tussen ons te annuleren wanneer:

 14.1.1 we onvoldoende voorraad hebben om de goederen die u hebt besteld te leveren;

14.1.2 wij niet leveren in uw regio, of

14.1.3 een of meer van de goederen die u besteld hebt is aangeduid met een verkeerde prijs als gevolg van een typefout of een fout in de prijsinformatie die wij ontvangen hebben van onze leveranciers.

 14.2 In het geval dat wij uw contract annuleren, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen en zullen wij het al betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugstorten, doch in elk geval binnen 30 dagen na uw bestelling.

 15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien u de door u bestelde goederen niet binnen 30 dagen na de datum waarop u ze bestelde ontvangt hebt, zullen wij geen enkele aansprakelijkheid hebben jegens u, tenzij u ons schriftelijk op ons contactadres binnen 60 dagen na de datum waarop u de goederen hebt besteld van het probleem op de hoogte stelt (tenzij dit redelijkerwijs niet uitvoerbaar is). Als u ons een probleem meldt onder deze voorwaarde, zal onze enige verplichting naar uw keuze zijn:

15.1.1 om eventuele tekort of niet-levering alsnog goed te maken;

15.1.2 om alle goederen die zijn beschadigd of defect zijn geraakt te vervangen of te repareren, of

15.1.3 tot terugbetaling van de door uw betaalde goederen in kwestie, op een manier die wij kiezen, waarin wij de mogelijkheid hebben 20% proceskosten voor het retourneren van de goederen te hebben.

15.2 Beide partijen zullen enkel aansprakelijk zijn op grond van deze overeenkomst voor mogelijke verliezen, die redelijkerwijs te verwachten zijn als gevolg van de relevante contractbreuk.

15.3 U zal voldoen aan alle toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder het verkrijgen van alle noodzakelijke douaneformaliteiten, import-of andere vergunningen om goederen te kopen van onze website. De invoer of uitvoer van bepaalde goederen van onze site naar u kan door bepaalde nationale wetten verboden zijn. Wij zijn hier niet voor verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de uitvoer of invoer van de goederen die u koopt.

15.4 Ondanks al het voorgaande, niets in deze voorwaarden is bedoeld om enige rechten die u zou kunnen hebben als consument onder de toepasselijke lokale wetgeving of andere wettelijke rechten die niet zijn uitgesloten te limiteren, noch op enigerlei wijze uit te sluiten zijn of onze aansprakelijkheid jegens u te limiteren voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

16. Kennisgeving

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze voorwaarden, dienen alle kennisgeving van u aan ons schriftelijk te geschieden en verzonden te worden naar ons contactadres G. Tringov 9, 4000 Plovdiv, Bulgarije en alle kennisgeving van ons aan u zal worden getoond op onze website.

 

17. Wijzigingen in juridische mededelingen

Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden op ieder moment te kunnen wijzigen en u zal ze daarom zo vaak als mogelijk moeten doornemen.

 

18. Wetgeving, rechtspraak en taal

Deze website en al zijn inhoud en elk contract in het leven geroepen als gevolg van het gebruik van deze website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Bulgaarse wetgeving. Partijen van een dergelijke contract komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Bulgaarse rechtbanken. Alle contracten worden afgesloten in het Engels. 

 

 19. Ongeldigheid

Als een deel van deze algemene voorwaarden is afdwingbaar (inclusief een eventuele bepaling waarin we onze aansprakelijkheid aan u stellen) de uitvoerbaarheid van enig ander onderdeel van deze voorwaarden zal niet worden aangedaan.

 20. Privacy

U erkent en stemt in u te verbinden aan de voorwaarden van ons privacybeleid.

 

21. Rechten van derden

Niets in deze overeenkomst is bedoeld om, en zal evenmin niet leiden tot het verlenen van enige rechten aan een derde partij.

 

 

 

22. Alle in deze catalogus vermelde referenties zijn niet origineel, maar ze zijn perfect aangepast aan de voertuigen waaraan ze zijn toegewezen. Merken van de fabrikant en de originele referenties worden gebruikt met als enige doel het vermelden van het model waarop elk stuk moet worden gemonteerd. Alle andere handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.